De tabel laat zien welke functies worden toegevoegd als je Boekhouden Compleet aanschaft, ten opzichte van de standaard functies. Deze tabel toont alleen administratieve en boekhoudfuncties. Met behulp van het bankboek kunnen bestanden van alle bekende banken worden geïmporteerd. Betalingen kunnen op handige wijze op openstaande facturen worden geboekt indien van toepassing. De importfunctie heeft bovendien een semi-automatische boekingsmogelijkheid op basis van factuurnummer en transactiebedrag.

Demo

Ga naar menu>help>extra modules en klik op de knop Demo achter de module Boekhouden Compleet. N.B. dit is alleen zichtbaar in BeautyFile versie 4.6 of hoger. Klik nu op Bevestigen. Hiermee kunt u een inzicht krijgen in het uiterlijk van alle uitbreidingen die gerelateerd zijn aan Boekhouden Compleet.

Ga naar menu>administratie>boekhouden en ontdek de nieuwe menu-items Bankboek en Boekjaren. In Grootboektabel kunnen beginbalanswaarden worden ingesteld per boekjaar, per balansrekening. Het Memoriaal is nu uitgebreid tot een volledig Memoriaal dagboek. In menu>administratie>resultaten is een optie Balans toegevoegd. In de inkoopadministratie is een knop Betalingen toegevoegd die vergelijkbaar is met die van Verkoop.

Let op: In de demo modus worden de ingevoerde of gewijzigde gegevens niet opgeslagen.

Boekhouden Compleet aanvraagformulier